top of page

Nieuws

ASPARi's mini-symposium 2023

December  2023

On December 6th, we hosted our annual mini-symposium, and we want to thank colleagues and friends for their contributions to the insightful discussions. We look forward to future events!

Click here to access the presentations.

ASPARi's annual mini-symposium

November 2023

Beste collega's en vrienden van ASPARi,


U bent van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse mini-symposium van ASPARi op woensdag 6 december 2023 om 8.30 op het SOMA College in Harderwijk. Op het symposium wordt een selectie van PhD-, PDEng- (EngD), en Master projecten gepresenteerd.

 

Klik hier voor het programma.

Stuur een mail naar mevrouw Jacqueline Nijhof-Leusink (j.h.j.nijhof@utwente.nl) als u het evenement wilt bijwonen. Wij zouden het op prijs stellen als u dit evenement onder de aandacht van geïnteresseerde collega's zou willen brengen. Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden.

 

We horen graag van u en zien u graag op het evenement.

Met vriendelijke groeten,

 

Seirgei Miller

ASPARi Onderzoekscoördinator

Studenten Civiele Techniek bezoeken voor het eerst bouwprojecten

Sep 2023

De nieuwe eerstejaarsstudenten Civiele Techniek hadden op donderdag 28 september 2023 het voorrecht om twee bouwprojecten te bezoeken. ASPARi-lid Van Gelder en lokale aannemer NTP openden hun deuren voor onze studenten, waarvan velen voor het eerst een bouwproject bezochten.

 

Veel dank aan het personeel van de twee bedrijven. Dinand, Wilco, Jos, Thijmen en Ap van Van Gelder gaven uitleg over hun project Westerval. Andre en Koen van NTP gaven op hun beurt veel interessante details over hun Elferinksweg-project, waar ze voor een aantal spannende uitdagingen staan. Naast het leren over het ontwerp en de aanleg van wegen, water- en rioolnetwerksystemen, landschapsarchitectuur en vele andere aspecten, boden beide projecten studenten inzicht in de manier waarop projecten worden beheerd, ecologische en maatschappelijke uitdagingen, de visie van de Gemeente Enschede op de stad en hoe civiel ingenieurs (ontwerpers en aannemers) die visie willen verwezenlijken.

 

Al met al een informatieve dag voor onze studenten.

 

Seirgei Miller en Erik Horstman

(namens het Module 1-team)

Klik hier voor foto's.

 

Wals simulator ASPARi wederom succes op studiekeuze-event

Aug 2023

Nadat in mei het BAM leerbedrijf op het Skills The Finals event (scholieren event) veel aandacht wist te trekken met de inzet van de ASPARi wals simulator, werd deze ook opgebouwd voor het E-Tech Experience Amsterdam event dat op 15 juni plaats vond in het Olympisch Stadion te Amsterdam.

Op dit event bundelden onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam hun krachten om zoveel mogelijk scholieren te enthousiasmeren voor techniek & technologie. Er was een E-kart race waarbij scholieren het tegen elkaar op konden nemen met zelfgebouwde elektrische karts. Op het middenveld van het Olympisch Stadion konden scholieren met leuke doe-activiteiten kennis maken met bedrijven die werken in de wereld van e-mobility, circulariteit, digitalisering, en installatietechniek. Net als bij het Skills event een mooie gelegenheid voor het BAM Leerbedrijf om de wegenbouwsector te vertegenwoordigen.

Met de inzet van de BAM inspectie-drone en de van ASPARi geleende wals simulator werd scholieren de kans gegeven kennis te maken met (mede dor ASPARi ontwikkelde) innovatieve werkwijzen in de wegenbouw. Op een schitterende warme zonnige dag stond de walssimulator in het prachtige decor van het Olympisch Stadion klaar om scholieren enthousiast te maken voor een mooie carrière in de wegenbouw. Wederom was er veel aandacht voor de wals simulator. Het BAM leerbedrijf zal daarom ook in de toekomst met plezier gebruik blijven maken van de walssimulator op Studiekeuzedagen in Veldhoven, Zwolle, Utrecht en Rotterdam. (www.onderwijsbeurs.nl).

Klik hier voor foto.

 

BAM toont ASPARi-simulator aan jongeren in de RAI

May 2023

Op donderdag 23 en vrijdag 24 maart werd in de RAI Amsterdam het Skills The Finals event gehouden. In dit jaarlijkse evenement voor (v)mbo scholieren werden de Nederlandse finales voor vakwedstrijden Skills Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo) gehouden.

Tijdens het evenement wordt ook een loopbaanoriëntatieprogramma LOB Experience verzorgd. Veel praktijkbedrijven presenteren zich daarbij met interactieve stands waar jongeren ervaringen kunnen opdoen die te gebruiken zijn voor school- en studiekeuzes. Het BAM leerbedrijf was aanwezig met ondersteuning van de diverse disciplines waaronder BAM Infra Asfalt. Daarbij is de door ASPARi ontwikkelde walssimulator ingezet. Vele jongeren probeerden onder begeleiding van BAM walsmachinist Sofie van der Meijden virtueel een asfaltverharding goed te verdichten. Stuk voor stuk kwamen ze tot de conclusie dat het (virtueel) besturen van een tandemwals best lastig is, en al helemaal het goed verdichten van een wegvak met een wals. Alleen de enthousiastelingen die meerdere keren de stand bezochten om het nog eens te proberen konden uiteindelijk een bevredigend resultaat bereiken.

In 2 dagen tijd heeft onder andere de walsimulator veel jongeren naar de stand met de walssimulator getrokken voor hun eerste kennismaking met de (wegen)bouw en asfalteren in het bijzonder. Daarmee zijn de branche, BAM en ASPARi bij de jongeren goed onder de aandacht gebracht als innovatieve instellingen die ook voor de moderne jongeren mooie en uitdagende arbeidsperspectieven bieden.

 

Klik hier voor foto's.

 

Marcel Sprenger
BAM

João Oliveira dos Santos genomineerd voor Leraar van het Jaar Civiele Techniek

March 2023

Op 23 maart 2023 liep de jaarlijkse Docent van het Jaar voor de Departement Civiele Techniek af. ASPARi-onderzoeker Joao werd genomineerd door studenten en zijn prijsvraagpresentatie werd zeer goed ontvangen. Helaas heeft hij de prijs niet gewonnen. We hoopten dat hij samen met collega-ASPARi-onderzoekers Seirgei (1 overwinning) en Farid (3 keer winnaar) de felbegeerde prijs zou binnenhalen. Volgend jaar is er weer een kans. Dus blijf proberen en houd de ASPARi-vlag hoog. Nogmaals gefeliciteerd Joao.

Sajad Mowlaei is afgestudeerd

March 2023

Het ingenieursdiploma werd toegekend aan Sajad Mowlaei na het succesvol verdedigen van zijn EngD-scriptie getiteld "Towards a Parametric and Context-realistic Compaction Training Simulator". Sajad voerde dit nogal complexe project uit onder de dagelijkse supervisie van Farid Vahdatikhaki (ASPARi, Civiele Techniek), Bas Kolloffel en Ilhona Friso van den Bos (BMS). Deze eerste ontwikkelingsfase van de asfalt verdichtingssimulator zou niet mogelijk zijn geweest zonder de betrokkenheid van de trainees en docenten van het SOMA College en de ervaren wals machinisten van ASPARi-aannemers. De simulator is ook tentoongesteld op verschillende beurzen, waaronder de Infratech in Rotterdam en in de RAI.

 

Mocht je vragen hebben over de simulator, mail dan naar Farid f.vahdatikhaki@utwente.nl of Seirgei s.r.miller@utwente.nl

ASPARi in Contracten

March 2023

Het document ASPARi in Contracten is er bijna. Na bijna 3 jaar vergaderen, demonstratieprojecten en heftige discussies, rondt de High Tech Low Cost commissie van Asfaltimpuls haar werk af. Haar inspanningen hebben geresulteerd in het bijgevoegde conceptdocument. In dit document wordt een nadere toelichting gegeven op de manier waarop met het gedachtengoed van ASPARi, door middel van een Process Quality Improvement-meting (PQi) het uitvoeringsproces van asfalteringswerkzaamheden kan worden vastgelegd en verbeterd. Het document is opgesteld om een toelichting te gegeven op veel gebruikte begrippen en bevat aanbevelingen voor het opnemen van PQi-metingen in contracten.

 

Allereerst wordt in de algemene inleiding een overzicht gepresenteerd van recente ontwikkelingen en achtergronden. Vervolgens wordt in DEEL 1 de praktische inzet van het instrument PQi nader toegelicht en worden aanwijzingen gegeven hoe dit in contracten kan worden opgenomen. Voor de geïnteresseerde opdrachtgevers, opdrachtnemers en aanverwante partijen wordt in DEEL 2 een uitgebreider en verdiepend vergezicht gepresenteerd waarmee een (toekomst-)beeld en -richting kan worden gevormd voor toekomstige doorontwikkeling van de PQi-methode in de kwaliteitsborging van de asfalt-aannemer.

 

Voor het bereiken van deze mijlpaal zijn we dank verschuldigd aan verschillende mensen. De eerste gesprekken om de ASPARi PQi-methodiek te integreren in contracten zijn gestart door Frank Bijleveld (Strukton) en Kees Nelissen (Gemeente den Haag). Samen met Erwin Vega (CROW) en Seirgei Miller (Universiteit Twente) heeft de groep het voorstel en plan van aanpak opgesteld. De komst van Berry Bobbink als projectmanager gaf een broodnodige impuls aan de samenwerking met opdrachtgevers en resulteerde in het huidige uitgebreide lidmaatschap van de groep. Dit conceptdocument is met name opgesteld door Marco Oosterveld en Marjolein Galesloot (BAM Infra) en Berwich Sluer (Boskalis). Bijdragen en opmerkingen zijn geleverd door: Seirgei Miller (ASPARi, Universiteit Twente), Berry Bobbink (BB Infra Asfalt Advies), Frank Bijleveld (APA, APRR, APT), Ric Vergeer, Carla Vosmaer (Provincie Noord-Brabant), Wim Rolff of Roelofs (Gemeente Amsterdam), Robbert Rouwenhorst, Mathieu van den Hurk (Provincie Gelderland), Wouter Heijsser (Heijmans) en Harco Kersten (Rijkswaterstaat).

ASPARi 5.0 (2023 – 2026): Ons netwerk start een nieuwe samenwerkingsfase.

March 2023

Met trots kondigen wij aan dat het ASPARi-netwerk, bestaande uit de onderzoekers van de Universiteit Twente, tien van de grootste aannemers van Nederland en Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor de Wegenbouw, de komende 4 jaar zal blijven samenwerken in projecten en vraagstukken van wederzijds belang. Het besluit is genomen tijdens de jaarlijkse Founders Meeting die onlangs plaatsvond op het SOMA College in Harderwijk. Voor het ASPARi-programma voor 2023-2026 worden vier hoofdthema's (pijlers) onderscheiden, waarin de verschillende initiatieven, ontwikkelingen en projecten helder kunnen worden gedefinieerd en geïntegreerd. Dit zijn (1) het verbeteren van de procesbeheersing gericht op het verminderen van variabiliteit, het toepassen van methodische (wetenschappelijke) werkwijzen en het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van planning, organisatie en logistiek, (2) digitalisering aangezien er significante voordelen kunnen worden gewonnen in termen van verbeteringen in kwaliteit en productiviteit, (3) de noodzaak om het onderwijs en de materialen in de asfaltbouw voortdurend op te schalen op beroeps-, technologisch en wetenschappelijk onderwijsniveau (onderwijs en opleiding) gezien de grootschalige toepassing en implementatie van nieuwe technologieën en digitalisering zal resulteren in veranderende rollen voor machinisten, ingenieurs en managers, en (4) monitoring en duurzaamheid gegeven economische, sociale, technologische en ecologische implicaties.  Voor meer informatie zie ASPARi 5.0 Roadmap.

ASPARi's annual mini-symposium

December 2022

Op 14 december 2022 hield ASPARi haar jaarlijkse mini-symposium. Het drukbezochte symposium werd bijgewoond door wegbeheerders, aannemers, machineleveranciers kennisinstituten, enkele adviseurs en mbo-trainees. De presentaties van PhD-, EngD-, master- en bachelor studenten gingen over uiteenlopende onderwerpen. Deze omvatten onder andere de automatisering van het asfaltverwerkingsproces, duurzaam wegbeheer, digitalisering van de asfaltketen, retrofit van asfaltcentrales en in-place recyclingtechnieken. Bekijk de presentaties door op deze link te klikken.

Klik hier voor foto's.

ASPARi's annual mini-symposium

November 2022

Beste collega's en vrienden van ASPARi,

 

U bent van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse mini-symposium van ASPARi op woensdag 14 december 2022 van 8.30 tot 15.00 uur op het SOMA College in Harderwijk. Op het symposium wordt een selectie van PhD-, PDEng- (EngD), Master- en Bachelor projecten gepresenteerd.

 

Klik hier voor het programma.

Stuur een mail naar mevrouw Jacqueline Nijhof-Leusink (j.h.j.nijhof@utwente.nl) als u het evenement wilt bijwonen. Wij zouden het op prijs stellen als u dit evenement onder de aandacht van geïnteresseerde collega's zou willen brengen. Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden.

 

We horen graag van u en zien u graag op het evenement.

Met vriendelijke groeten,

 

Seirgei Miller

ASPARi Onderzoekscoördinator

#1 ASPARi nieuwsbrief 2022

June 2022

Het jaar is goed begonnen met een paar ASPARi-activiteiten die een speciale vermel-ding verdienen. Ten eerste was de online Leveranciersdag een absoluut succes met internationale presentatoren die een globaal perspectief gaven op de status van machi-nesysteemontwikkeling, standaarden, specificaties, communicatie en middelen om adoptie en implementatie te stimuleren. Ten tweede bood de Opdrachtgeversdag, toch de mogelijkheid om de wijdver-breide implementatie van digitale technologieën te bespreken. 

De bachelor- en masterprojectseizoenen zijn begonnen. We introduceren 3 master- en 4 bachelorstudenten die projecten bij ons uitvoeren. PDEng'ers Inga Maria, Shen en Mohammad zijn nog bezig met hun projecten en zijn ook druk met PQi metingen over heel Nederland. Ook heeft de ASPARi-crew goed ontvangen simulatortrainings-workshops voor Ballast Nedam en Strukton op de SOMA verzorgd. ... Downloaden>

Farid wint de prijs voor Leraar van het Jaar Civiele Techniek

Apr 2022

Felicitaties aan ASPARi-onderzoeker, Farid Vahdatikhaki, voor het winnen van de prijs voor Leraar van het Jaar Civiele Techniek voor 2022!! Hij blies opnieuw zijn mede-genomineerden omver met een geweldige video die zijn onderwijsvaardigheden en absolute toewijding demonstreerde om lesgeven en leren zo plezierig mogelijk te maken voor onze studenten. Het is de tweede keer dat hij de prijs wint en hij neemt het opnieuw op tegen collega's van andere faculteiten die genomineerd zijn voor de Universiteit Twente-prijs. Geweldig spul Farid. Hij heeft ons trots gemaakt en de vlaggen Civiele Techniek en ASPARi hooggehouden. We wensen hem veel succes met de UT-brede competitie. 

ASPARi organiseert de 3e Opdrachtgeversworkshop

March 2022

Samen met de High Tech Low Cost (HTLC) commissie van Asfalt-impuls organiseerde ASPARi op 24 maart 2022 haar 3e Opdrachtgeversworkshop op het SOMA College in Harderwijk. De workshop werd georganiseerd door HTLC-projectmanager Berry Bobbink en ASPARi-onderzoeker Seirgei Miller. Interessante presentaties werden verzorgd door Mirjam Vis (Asfaltimpuls), Frank Bijleveld (Strukton), Berry Bobbink (HTLC Projectleider), Marco Oosterveld (BAM Infra) en Berwich Sluer (Boskalis). 

Een samenvatting van de discussies  vindt u door hier te klikken en de presentaties door hier te klikken.

ASPARi organiseert in februari 2022 hun 2e seminar voor Wegenbouw Machineleveranciers

February 2022

De presentaties van de dag lieten een duidelijk positieve ommekeer zien. De meerderheid van de bedrijven die aanwezig waren op de eerste workshop van ASPARi Equipment Manufacturers in 2014, waren terughoudend om in de richting van open systemen te gaan, gezien de bezorgdheid over intellectueel eigendom, machine-interoperabiliteit en gegevensgevoeligheid. Hoewel er nog vragen moeten worden beantwoord en er nog werk aan de winkel is, lijkt het de goede kant op te gaan. Machineleveranciers en systeemontwikkelaars zijn meer geneigd om open systemen te ontwikkelen, data te delen en nauwer samen te werken met aannemers en wegbeheerders. Het lijkt erop dat bedrijfsstrategieën steeds meer in de richting van open communicatie, gekoppelde systemen en op levenscyclus gebaseerd systeemontwikkeling gaan. Dit belooft veel goeds voor de toekomst.

Een samenvatting van de discussies van het seminar vindt u door hier te klikken en de presentaties door hier te klikken. Om verdere discussie mogelijk te maken, organiseert ASPARi rond november 2022 een vervolgworkshop.

#3 ASPARi nieuwsbrief 2021

December 2021

Het was een druk jaar in de ASPARi unit. Vijf bachelor- en twee masterstudenten heb-ben hun projecten succesvol afgerond. Dit jaar zijn er twee nieuwe PDEng-projecten gestart. Dat zijn Mohammad Sadeghian en Inga Maria Giorgadze. Zij stellen zich in de nieuwsbrief aan u voor. Enkele dagen geleden ASPARi-PDEng Afshin Jamshidi zijn scriptie met succes. Goed gedaan ‘professor’ Jamshidi. Naar verwachting verdedigt Babs Ernst haar PDEng scriptie, over wegenbouw lesmateriaal voor de HBO-sector, medio 2022. ... Downloaden>

ASPARi symposium 2021

December 2021

Een succesvol jaarlijks ASPARi mini-symposium vond plaats op 8 December online. De presentaties zijn te vinden op ... Downloaden>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2020

November 2020

Wat een rare wereld waarin we leven en werken op dit moment. Tot dusver is het een heel ander jaar geweest. Wie had begin dit jaar kun-nen vermoeden dat we te maken zouden krijgen met een COVID-virus dat de manier waarop we leven en werken aanzienlijk verandert. Het heeft zeker de manier veranderd waarop onze studenten hun onderzoek uitvoeren ... Downloaden>

#1 ASPARi nieuwsbrief 2020

June 2020

Het coronavirus heeft onze levens op vele manieren verstoord. Ik weet zeker dat dit tot zekere hoogte ook bij jullie gebeurd is. Hier op de Universiteit Twente en bij onze ASPARi-onderzoeksgroep, is er veel veranderd ... Downloaden>

ASPARi Symposium 2019

December 2019

Een succesvol jaarlijks ASPARi mini-symposium vond plaats op 4 December in het SOMA-college te Harderwijk. De presentaties zijn te vinden op ... Downloaden>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2019

October 2019

Nog een editie van de ASPARi nieuwsbrief voor uw leesplezier. De tweede Opdrachtgeversdag is recentelijk succesvol gehouden op het SOMA complex te Harderwijk ... Read more>

#1 ASPARi nieuwsbrief 2019

March 2019

Het is weer de tijd van het jaar waar onze Universiteit Twente studenten begonnen zijn met het zoeken van bachelor projecten en hiermee starten. Hi ... Read more>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2018

November 2018

Het jaar is bijna tot een einde gekomen. Er is veel gebeurd in de ASPARi groep op de universiteit. Op het lokale vlak is Denis Makarov verder gegaan ... Read more>

#1 ASPARi nieuwsbrief 2018

February 2018

De eerste nieuwsbrief van 2018. We verwelkomen van Gelder als Founder. Van Gelder was eerder ook al Founder en is na enkele jaren afwezigheid ... Read more>

#3 ASPARi nieuwsbrief 2017

October 2017

2017 is bijna afgelopen. Het was een druk jaar voor de onderzoekers en de studenten van de UTwente en van wat we heb-ben gezien en gehoor... Read more>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2017

August 2017

After grappling with the rigours and challenges of designing an Asphalt Construction Real-time Process Control System for the past 2 years... Read more>

#3 ASPARi nieuwsbrief 2015

December 2015

This is the third in a series of short newsletters compiled to update our ASPARi founders and partners on what is happening within the research unit... Read more>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2015

August 2015

This is the second in a series of short newsletters compiled to update our ASPARi founders and partners on what is happening within the research unit ... Read more>

#1 ASPARi nieuwsbrief 2015

May 2015

This is the first in a series of short newsletters compiled to update our ASPARi founders and partners on what is happening within the research unit... Read more>

Anchor 1
bottom of page