News

ASPARi's annual mini-symposium

November 2022

Beste collega's en vrienden van ASPARi,

 

U bent van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse mini-symposium van ASPARi op woensdag 14 december 2022 van 8.30 tot 15.00 uur op het SOMA College in Harderwijk. Op het symposium wordt een selectie van PhD-, PDEng- (EngD), Master- en Bachelor projecten gepresenteerd.

 

Klik hier voor het programma.

Stuur een mail naar mevrouw Jacqueline Nijhof-Leusink (j.h.j.nijhof@utwente.nl) als u het evenement wilt bijwonen. Wij zouden het op prijs stellen als u dit evenement onder de aandacht van geïnteresseerde collega's zou willen brengen. Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden.

 

We horen graag van u en zien u graag op het evenement.

Met vriendelijke groeten,

 

Seirgei Miller

ASPARi Onderzoekscoördinator

#1 ASPARi nieuwsbrief 2022

June 2022

Het jaar is goed begonnen met een paar ASPARi-activiteiten die een speciale vermel-ding verdienen. Ten eerste was de online Leveranciersdag een absoluut succes met internationale presentatoren die een globaal perspectief gaven op de status van machi-nesysteemontwikkeling, standaarden, specificaties, communicatie en middelen om adoptie en implementatie te stimuleren. Ten tweede bood de Opdrachtgeversdag, toch de mogelijkheid om de wijdver-breide implementatie van digitale technologieën te bespreken. 

De bachelor- en masterprojectseizoenen zijn begonnen. We introduceren 3 master- en 4 bachelorstudenten die projecten bij ons uitvoeren. PDEng'ers Inga Maria, Shen en Mohammad zijn nog bezig met hun projecten en zijn ook druk met PQi metingen over heel Nederland. Ook heeft de ASPARi-crew goed ontvangen simulatortrainings-workshops voor Ballast Nedam en Strukton op de SOMA verzorgd. ... Downloaden>

Farid wint de prijs voor Leraar van het Jaar Civiele Techniek

Apr 2022

Felicitaties aan ASPARi-onderzoeker, Farid Vahdatikhaki, voor het winnen van de prijs voor Leraar van het Jaar Civiele Techniek voor 2022!! Hij blies opnieuw zijn mede-genomineerden omver met een geweldige video die zijn onderwijsvaardigheden en absolute toewijding demonstreerde om lesgeven en leren zo plezierig mogelijk te maken voor onze studenten. Het is de tweede keer dat hij de prijs wint en hij neemt het opnieuw op tegen collega's van andere faculteiten die genomineerd zijn voor de Universiteit Twente-prijs. Geweldig spul Farid. Hij heeft ons trots gemaakt en de vlaggen Civiele Techniek en ASPARi hooggehouden. We wensen hem veel succes met de UT-brede competitie. 

ASPARi organiseert de 3e Opdrachtgeversworkshop

March 2022

Samen met de High Tech Low Cost (HTLC) commissie van Asfalt-impuls organiseerde ASPARi op 24 maart 2022 haar 3e Opdrachtgeversworkshop op het SOMA College in Harderwijk. De workshop werd georganiseerd door HTLC-projectmanager Berry Bobbink en ASPARi-onderzoeker Seirgei Miller. Interessante presentaties werden verzorgd door Mirjam Vis (Asfaltimpuls), Frank Bijleveld (Strukton), Berry Bobbink (HTLC Projectleider), Marco Oosterveld (BAM Infra) en Berwich Sluer (Boskalis). 

Een samenvatting van de discussies  vindt u door hier te klikken en de presentaties door hier te klikken.

ASPARi organiseert in februari 2022 hun 2e seminar voor Wegenbouw Machineleveranciers

February 2022

De presentaties van de dag lieten een duidelijk positieve ommekeer zien. De meerderheid van de bedrijven die aanwezig waren op de eerste workshop van ASPARi Equipment Manufacturers in 2014, waren terughoudend om in de richting van open systemen te gaan, gezien de bezorgdheid over intellectueel eigendom, machine-interoperabiliteit en gegevensgevoeligheid. Hoewel er nog vragen moeten worden beantwoord en er nog werk aan de winkel is, lijkt het de goede kant op te gaan. Machineleveranciers en systeemontwikkelaars zijn meer geneigd om open systemen te ontwikkelen, data te delen en nauwer samen te werken met aannemers en wegbeheerders. Het lijkt erop dat bedrijfsstrategieën steeds meer in de richting van open communicatie, gekoppelde systemen en op levenscyclus gebaseerd systeemontwikkeling gaan. Dit belooft veel goeds voor de toekomst.

Een samenvatting van de discussies van het seminar vindt u door hier te klikken en de presentaties door hier te klikken. Om verdere discussie mogelijk te maken, organiseert ASPARi rond november 2022 een vervolgworkshop.

#3 ASPARi nieuwsbrief 2021

December 2021

Het was een druk jaar in de ASPARi unit. Vijf bachelor- en twee masterstudenten heb-ben hun projecten succesvol afgerond. Dit jaar zijn er twee nieuwe PDEng-projecten gestart. Dat zijn Mohammad Sadeghian en Inga Maria Giorgadze. Zij stellen zich in de nieuwsbrief aan u voor. Enkele dagen geleden ASPARi-PDEng Afshin Jamshidi zijn scriptie met succes. Goed gedaan ‘professor’ Jamshidi. Naar verwachting verdedigt Babs Ernst haar PDEng scriptie, over wegenbouw lesmateriaal voor de HBO-sector, medio 2022. ... Downloaden>

ASPARi symposium 2021

December 2021

Een succesvol jaarlijks ASPARi mini-symposium vond plaats op 8 December online. De presentaties zijn te vinden op ... Downloaden>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2020

November 2020

Wat een rare wereld waarin we leven en werken op dit moment. Tot dusver is het een heel ander jaar geweest. Wie had begin dit jaar kun-nen vermoeden dat we te maken zouden krijgen met een COVID-virus dat de manier waarop we leven en werken aanzienlijk verandert. Het heeft zeker de manier veranderd waarop onze studenten hun onderzoek uitvoeren ... Downloaden>

#1 ASPARi nieuwsbrief 2020

June 2020

Het coronavirus heeft onze levens op vele manieren verstoord. Ik weet zeker dat dit tot zekere hoogte ook bij jullie gebeurd is. Hier op de Universiteit Twente en bij onze ASPARi-onderzoeksgroep, is er veel veranderd ... Downloaden>

ASPARi Symposium 2019

December 2019

Een succesvol jaarlijks ASPARi mini-symposium vond plaats op 4 December in het SOMA-college te Harderwijk. De presentaties zijn te vinden op ... Downloaden>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2019

October 2019

Nog een editie van de ASPARi nieuwsbrief voor uw leesplezier. De tweede Opdrachtgeversdag is recentelijk succesvol gehouden op het SOMA complex te Harderwijk ... Read more>

#1 ASPARi nieuwsbrief 2019

March 2019

Het is weer de tijd van het jaar waar onze Universiteit Twente studenten begonnen zijn met het zoeken van bachelor projecten en hiermee starten. Hi ... Read more>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2018

November 2018

Het jaar is bijna tot een einde gekomen. Er is veel gebeurd in de ASPARi groep op de universiteit. Op het lokale vlak is Denis Makarov verder gegaan ... Read more>

#1 ASPARi nieuwsbrief 2018

February 2018

De eerste nieuwsbrief van 2018. We verwelkomen van Gelder als Founder. Van Gelder was eerder ook al Founder en is na enkele jaren afwezigheid ... Read more>

#3 ASPARi nieuwsbrief 2017

October 2017

2017 is bijna afgelopen. Het was een druk jaar voor de onderzoekers en de studenten van de UTwente en van wat we heb-ben gezien en gehoor... Read more>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2017

August 2017

After grappling with the rigours and challenges of designing an Asphalt Construction Real-time Process Control System for the past 2 years... Read more>

#3 ASPARi nieuwsbrief 2015

December 2015

This is the third in a series of short newsletters compiled to update our ASPARi founders and partners on what is happening within the research unit... Read more>

#2 ASPARi nieuwsbrief 2015

August 2015

This is the second in a series of short newsletters compiled to update our ASPARi founders and partners on what is happening within the research unit ... Read more>

#1 ASPARi nieuwsbrief 2015

May 2015

This is the first in a series of short newsletters compiled to update our ASPARi founders and partners on what is happening within the research unit... Read more>