top of page

ASPARi organiseert de 3e Opdrachtgeversworkshop

Samen met de High Tech Low Cost (HTLC) commissie van Asfalt-impuls organiseerde ASPARi op 24 maart 2022 haar 3e Opdrachtgeversworkshop op het SOMA College in Harderwijk. De workshop werd georganiseerd door HTLC-projectmanager Berry Bobbink en ASPARi-onderzoeker Seirgei Miller. Interessante presentaties werden verzorgd door Mirjam Vis (Asfaltimpuls), Frank Bijleveld (Strukton), Berry Bobbink (HTLC Projectleider), Marco Oosterveld (BAM Infra) en Berwich Sluer (Boskalis).

Collage 24 maart.jpg

De workshop was specifiek gericht op Opdrachtgevers (OG) die meer willen weten over het HTLC-project, de bredere toepassing van nieuwe technologieën in de wegenbouw, digitalisering, het ontwikkelen van passende contracten om het gebruik van nieuwe technologieën te stimuleren en vooral de voordelen voor OG’s. De voordelen werden geïllustreerd aan de hand van een recent demonstratieproject dat werd uitgevoerd op de N638 van de provincie Noord-Brabant en onder meer het demonstreren van de integratie van gegevens in het GIS-vermogensbeheersysteem van de provincie.

Frank Bijleveld, workshopvoorzitter en tot voor kort voorzitter van de HTLC-commissie, benadrukte de noodzaak van meer betrokkenheid van OG's, aangezien de adoptie en het gebruik van nieuwe technologieën in een zeer langzaam tempo groeit voor ON's en OG's buiten het ASPARi-netwerk. Opdrachtgevers werden aangemoedigd om deel te nemen aan het HTLC-initiatief door middel van demonstratieprojecten en aansluiting bij het ASPARi-netwerk. Gezien de noodzaak om de variabiliteit in het bouwproces te verminderen en daarom de duurzaamheid van aangelegde asfaltlagen te vergroten, benadrukte hij de noodzaak voor alle partijen om samen te werken aan de ontwikkeling van een geschikte contractvorm die de adoptie van nieuwe technologieën aanmoedigt, digitalisering omarmt en op die manier doen, de algehele kwaliteit van de constructie verhogen. Ook zouden OG's als resultaat van data gestuurde benaderingen kunnen profiteren van de vele voordelen die digitalisering bood, waaronder beter inzicht krijgen in de geleverde productkwaliteit, risico's nauwkeuriger bepalen met behulp van data gestuurde methoden en beter beheer over hun areaal met meer bruikbare data.

Neem a.u.b. contact op met Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl voor meer informatie.

bottom of page