top of page
Strukton-Civiel.png
Frank Bijleveld.JPG
Frank Bijleveld

Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Het zwaartepunt ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Onze bedrijfsonderdelen vervullen daarin wereldwijd elk hun eigen rol en vullen elkaar naadloos aan. Variërend van de aanleg van wegen, tunnels, kades, sluizen, bruggen en afvalzuiveringsinstallaties, inclusief alle hoogwaardige technologie die daarvoor noodzakelijk is.

In onze werken staat het levensduur-denken voorop. Dat wil zeggen dat we bij het ontwerp van een werk rekening houden met de levensduur van het werk: de realisatie-, de gebruiks- en de afvalfase. Niet voor niets is ons motto: ‘Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur’. We zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is voor de continuïteit van onze onderneming om op een concurrerende en innovatieve wijze de vraagstukken van onze klanten te kunnen blijven oplossen.

Onze roots liggen in het Utrecht van 1918 waar de belangenmaatschap Nederlandse Spoorwegen haar hoofdkantoor wilde bouwen. Omstandigheden dwingen de maatschap om de bouw zelf ter hand te nemen. Dit is het officiële begin van de Strukton Groep, al prijkt die naam pas in 1974 op de gevel.

In de jaren die volgen, zetten we koers naar een rol als volledige provider voor infravraagstukken, waartoe enkele gespecialiseerde bedrijfsonderdelen worden toegevoegd. Onze koers wordt bestendigd in de huidige positie van hoogwaardig technologisch bouwbedrijf met landelijke dekking en regionale kracht. Ook in het buitenland (van Ierland tot Zweden en Zuid-Korea) hebben we onze naam als specialist gevestigd. Sinds 2012 maakt Strukton deel uit van Oranjewoud nv.

De wereld van Strukton Civiel is een wereld van en voor mensen. Samen met onze opdrachtgevers en partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Samenwerking is in ons werk essentieel, zeker nu infrastructurele projecten in ons dichtbevolkte land steeds complexer worden.

De wereld van Strukton is er ook een van nieuwe vragen. Zo groeit de behoefte om meerdere functies binnen projecten slim met elkaar te combineren. Tegelijkertijd zorgt de digitalisering van onze maatschappij ervoor dat de bouw verandert, en de toekomst zich minder eenvoudig laat voorspellen.

 

Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers vormen de kracht van Strukton Civiel. Wij investeren dan ook graag in het persoonlijk succes van onze medewerkers. Dit doen we met de achterliggende visie dat we mensen willen verleiden en activeren tot ontwikkeling. Persoonlijke groei en ontwikkeling wordt ondermeer mogelijk gemaakt door het aanbieden van opleidingen.

Het volgen van een opleiding is geen doel op zich, maar een middel om succesvol te zijn, te worden of te blijven. Wij dagen onze medewerkers graag uit hun kennis te ontwikkelen. Een positief aspect van het opleidingsaanbod is dat de opleidingen en training binnen Strukton Civiel Opleidingen veelal gevolgd worden door medewerkers van diverse bedrijfsonderdelen. Hierdoor wordt het interne netwerk versterkt, het integraal denken bevorderd en de onderlinge samenwerking gestimuleerd.

Wij gaan voor kwaliteit en toepasbaarheid in de praktijk. Hierdoor waarborgen we niet alleen de kwaliteit, maar bouwen we ook aan de toekomst van ons belangrijkste kapitaal, de kennishouders: onze medewerkers.

 

Belang asfaltverwerking

De wegenbouwbedrijven van Strukton Civiel zijn vertegenwoordigd in de gehele keten. Zo zijn we fabrikant van gemodificeerde bindmiddelen in binnen- en buitenland, producent van asfalt (met asfaltcentrales in Amsterdam, Rotterdam, Schagen en Breda), hebben wij een geavanceerd Centraal Laboratorium en een zowel wetenschappelijk als praktisch sterke R&D-afdeling en verwerken wij ca. 500.000 ton asfalt per jaar in Nederland.

Wegenbouw is onze core-business. Onder wegenbouw wordt verstaan ontwerp, aanleg en onderhoud van verhardingsconstructies, zoals snelwegen, provinciale, gemeentelijke, waterschapwegen en bedrijfsterreinen. We beschikken over eigen materieel, eigen asfaltcentrales en eigen asfaltploegen.

Onze medewerkers met vaak veel dienstjaren, en dus ook onze asfaltploegen, zijn ons belangrijkste kapitaal. Hier gaan we zorgvuldig en veilig mee om en geven we de meest geavanceerde technologieën om hun werk uit te voeren.

bottom of page