top of page
kws.png
person.png
Jasper Keizer

Over KWS

 

Wegen en openbare ruimten. Over land en water. Boven en onder de grond. Koninklijke VolkerWessels onderneming KWS ontwerpt, bouwt, onderhoudt, beheert en exploiteert infrastructuur. Met acht vestigingen en diverse dochterbedrijven, deelnemingen en eigen materieel biedt KWS een waaier aan disciplines, dichtbij de klant. Van advies tot asfaltproductie. Van specialismes als grondverzet, rioleringen en waterbouw tot kleinschalig werk voor gemeenten en particulieren. Ook werkt KWS als marktleider in de wegenbouw en de productie van asfalt aan omvangrijke multidisciplinaire projecten om de complete infrastructuur te realiseren.

 

De weg van de toekomst is voor KWS: 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit. KWS zet zich al jaren in om duurzame oplossingen te ontwikkelen, testen en door te voeren in onze producten. Zoals bijvoorbeeld ons 100% gerecyclede asfalt dat we met asfaltinstallatie HERA kunnen realiseren. Wij geloven in het circulair en duurzaam maken van asfalt- en betonwegen. Met daarnaast wellicht alternatieven, zoals ons PlasticRoad-concept dat in september 2018 voor het eerst werd aangelegd in Zwolle. KWS zet serieus in op CO₂-reductie door onderzoek, innovatie, product- en procesverbetering.

 

Kwaliteitsbewaking van ons asfalt

De aanleg van wegen is al meer dan 115 jaar onze absolute specialiteit. De aanschaf van de eerste stoomwals in 1902 was de start van wat nu KWS is. KWS bouwt uw hele weg. De kwaliteit van ons geproduceerde en verwerkte asfalt wordt bewaakt door het interne adviesbureau

KWS @vice. Deze collega’s keuren, analyseren en evalueren onze producten en projecten. KWS is ook gespecialiseerd in wegenbouwkundige ontwerpen, materiaaladvies, richtlijnen voor de uitvoering, (duurzame) constructies, kennisontwikkeling en product- en procesinnovatie. Onze collega’s die buiten het project maken, zoals de vrachtwagenchauffeur, de walsmachinist en balkman ter plekke op het werk, zijn tijdens hun werk continu bezig met de kwaliteit van het asfalt: vanaf het vervoer van de asfaltcentrale tot het moment dat het nauwkeurig wordt verdicht met de wals.

 

KWS en ASPARi

KWS neemt deel aan ASPARi om haar asfaltverwerkingsproces verder te professionaliseren. Gebaseerd op de learnings uit ASPARi verzamelt KWS data over het asfaltverwerkingsproces. Het doel van de dataverzameling is tweeledig. Enerzijds om meer inzicht te krijgen in het proces en dit met de medewerkers van de asfaltploeg te evalueren en verbeteren waar nodig. Anderzijds om systemen verder te ontwikkelen die kunnen worden ingezet om real-time ondersteuning te bieden aan de operators van de asfaltspreiders en walsen.

 

Parallel aan ASPARi ondersteunt KWS haar asfaltploegen met eigen systemen om asfalt homogeen aan te leggen dat van hoge kwaliteit is. KWS maakt tijdens het verwerken van asfalt standaard gebruik van een combinatie van de systemen Pavelink en AWIS. Met Pavelink weten we altijd waar een vrachtwagen met asfalt zich bevindt en wanneer deze bij de asfaltspreidmachine is aangekomen. Ook meten we met Pavelink de temperatuur van het asfaltmengsel onder de balk van de asfaltspreidmachine. Met Pavelink volgt KWS de volledige logistiek van ons asfaltproces.

 

Het AWIS-systeem stelt de machinist van de wals in staat het aantal walsovergangen, de temperatuur van het asfalt tijdens de verwerking en het te walsen oppervlak real-time te monitoren. Op het scherm in de asfaltwals kan hij bijvoorbeeld direct zien of alle oppervlakken gelijkmatig zijn gewalst. Ook kan de machinist de verrichtingen van zijn collega’s monitoren. Het doel: een kwalitatief eindresultaat – een duurzame asfaltweg die weer jaren meegaat. Net als met de data uit Pavelink gebruikt KWS de data uit AWIS om van te leren. Hoe kunnen we het in de toekomst nog verder verbeteren? Dat past bij onze eigen LEAN-methodiek ‘Samen Slimmer Bouwen’.

 

www.kws.nl

bottom of page