Research crew

a.doree.jpg

PROF.DR.IR. A.G. DORÉE

Prof - Hoofd van ASPARi

André Dorée is geboren en getogen in Nederland. Hij is opgeleid binnen de civiele techniek en de industriële techniek en is begonnen met werken aan de Universiteit van Twente in 1989. Hij is gepromoveerd in 1996 en in 2000 is hij een professor geworden in het constructie management domein. Zijn eerste werken zijn gefocust op contracten op het gebied van openbare aanbestedingen en de relatie tussen cliënt en aannemer. Later breidde dit zich uit naar zakelijke omgevingen, industriële relaties, markt dynamieken en de impact van technologische innovaties in de bouwindustrie. Tussen 2002 en 2007 werd de werkomgeving plotseling veranderd voor de wegenbouw aannemers in Nederland. Ze werden geconfronteerd met nieuwe contractvormen. Door de nieuwe, langere garantieperiodes moesten aannemers meer controle krijgen op hun proces en de kwaliteit. Deze noodzaak startte het ASPARi verband op. Sindsdien heeft André de leiding over ASPARi. De dagelijkse leiding is geleidelijk overgenomen door Seirgei Miller. André is nog steeds actief binnen ASPARi voor begeleiding (MSc/PDEng/PhD projecten), strategie, inkoop en investeringen. Op dit moment is André lid van de stuurgroep van het Nationale Asfalt Impuls onderzoeksprogramma en covoorzitter van het Asfalt Impuls kernteam. Ook bekleed hij andere functies zoals het hoofd van de afdeling Construction Management en wetenschappelijke regisseur van het Nederlandse 4TU centrum van excellentie voor de ‘Built Environment’ (4TU is een samenwerking tussen de vier Nederlandse technische universiteiten). André heeft een passie voor innovatie binnen de bouw en is een sterke promotor voor het gebruik van digitalisatie en nieuwe technologieën. Persoonlijke pagina>

Seirgei.jpg

DR.IR. S.R. MILLER

Coördinator - Onderzoeker

Seirgei Miller, geboren en getogen in Zuid-Afrika, is gepromoveerd op de Universiteit Twente in Nederland, waar hij zich gericht heeft op het aanpakken van uitdagingen binnen de asfaltbouw industrie. Zijn PhD dissertatie genaamd 'The Hot Mix Asphalt Paving Process - Towards a more professional approach' beschrijft nauwgezet de drive die lokale aannemers hebben om de variabiliteit in de complete asfaltketen te verlagen, waardoor de kwaliteit en duurzaamheid verhoog wordt. Persoonlijke pagina> 

Farid.jpg

DR.IR. F. VAHDATIKHAKI

Onderzoeker

Farid is geboren en getogen in Iran. Na in de praktijk in de civiele techniek gewerkt te hebben, besloot hij een academische carrière na te streven en een PhD te doen in Consruction Management and Engineering in Canada. Na zijn promoveren in 2015 en een korte PostDoc, voegde Farid zich bij de afdeling Construction Management and Engineering op de Universiteit Twente in 2016 als een assistent professor. Zijn hoofd onderzoeksgebied is Building Information Modeling (BIM) en ICT in de bouw. Hij is geïnteresseerd in een breed scala aan onderwerpen zoals data analytics, ondersteuningssystemen, virtual reality en het simuleren/visualiseren/optimaliseren van bouw processen. Hij draagt bij aan ASPARi door het begeleiden van studenten en het co-ontwikkelen van onderzoeksideeën in het domein van real-time proces controle systemen, machinist training simulators en de modernisatie van de PQi methodologie door het gebruik van alternatieve methodieken voor de dataverzameling. Persoonlijke pagina>

Silu.jpg

DR. S. BHOCHHIBHOYA

Onderzoeker

Mijn onderzoek focust zich op duurzaamheid en circulariteit in civiele infrastructuur. Mijn hoofdgebied qua onderzoek richt zich op het beoordelen van de impact van civiele infrastructuur op de omgeving en de economie. Hierbij kijk ik vanaf een life-cycle perspectief en gebruik ik de software GaBi en Simapro. Verder ben ik geïnteresseerd in het verband tussen vervuiling en economische ontwikkeling en onderzoek ik manieren om een transitie te maken naar een duurzamere, circulaire economie. Ik geloof dat de oplossing voor vervuiling economische groei is. Persoonlijke pagina>

Joao2.jpg

DR. J.M. OLIVEIRA DOS SANTOS

Onderzoeker

Denis Makarov_2.jpg

D. MAKAROV

Onderzoeker

Denis is geboren en getogen in Rusland. Hij heeft een master titel in Computer Engineering bij de Moscow Staet University of Railway Engineering. Door zijn carrière te starten als software ontwikkelaar, heeft Denis ervaring in het ontwikkelen van verschillende oplossingen voor beveiligingssystemen (e.g. brandbeveiliging, CCTV). Na 10 jaar werken in de industrie, raakte Denis geïnspireerd om zijn kennis toe te passen in de civiele techniek. Hierdoor heeft Denis zich bij het ASPARi-team gevoegd in 2015 (Afdeling Construction Management and Engineering op de Universiteit Twente) en zijn PDEng graad gehaald met het ontwerpen van een real-time proces controle systeem voor asfalteren en verdichten. Hij is op dit moment bezig met een PhD project genaamd "Construction fleet support systems in asphalt building sector" en is zeer geïnteresseerd in de automatisatie van bouw operaties door het gebruik van data mining en machine learning benaderingen. Hij is ook consequent betrokken bij de PQI-metingen binnen het ASPARi-netwerk. Persoonlijke pagina>

Passport-like photo.jpg

I. M. GIORGADZE

PDEng kandidaat

Inga Maria is geboren in Georgië en opgegroeid in Griekenland, waar ze civiele techniek studeerde. Na een jaar werken als een ingenieur in de civiele techniek in Griekenland, verhuisde ze naar Nederland en behaalde ze haar master in Construction Management en Engineering aan de Universiteit Twente. Tijdens haar masterthesis ontwikkelde ze een data architectuur voor Lifecycle Digital Twins voor bruggen. Momenteel doet ze een PDEng om haar onderzoek voort te zetten op het gebied van Digital Twin, het ontwikkelen van een framework voor Lifecycle Digital Twins voor wegen. Het project behandelt aspecten van datavisualisatie en data bruikbaarheid en maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma binnen de ASPARi-groep.​

Persoonlijke pagina>

Photo.jpg

Q. SHEN

PDEng kandidaat

Shen is geboren en getogen in China. Hij heeft een master titel in Construction Management and Engineering bij de Universiteit Twente. Shen zich bij het ASPARi-team gevoegd in 2020.  Hij is op dit moment bezig met een PDEng project genaamd "Coupling Process Quality Indicators with Pavement Quality Indicators"  door het gebruik van data mining en machine learning benaderingen. Persoonlijke pagina>

Me.png

M. SADEGHIAN

PDEng kandidaat

Mohammad is geboren en getogen in Iran. Hij heeft zijn master in weg- en transporttechniek behaald aan de Universiteit van Teheran. Mohammad heeft ervaring met asfaltmaterialen en geavanceerde prestatiemetingen voor wegverharding. Na 2 jaar werken bij Pavement Laboratory van de Universiteit van Teheran, werd Mohammad geïnspireerd om zijn kennis in de levenscyclus van wegverhardingen door te ontwikkelen. Als gevolg hiervan is Mohammad begin januari 2021 bij het ASPARi-team gekomen (Afdeling Construction Management and Engineering aan de Universiteit Twente). Als PDEng-student werkt hij aan de ontwikkeling van een ontologie voor het levenscyclusbeheer van wegverhardingen. Hij is ook betrokken bij de PQi-metingen binnen het ASPARi-netwerk. Persoonlijke pagina>

A. JAMSHIDI

PDEng kandidaat

Babs Ernst.jpg

B.T.M. ERNST

PDEng kandidaat

Monik Pena Acosta.jpg

M. PENA ACOSTA

PhD kandidaat

Armin K Langroodi.jpg

A. KASSEMI LANGROODI

PDEng kandidaat

pasfoto.png

J.G. PROFIJT

PDEng kandidaat