About us

Foto genomen tijdens één van de jaarlijkse ASPARi-symposia bj het SOMA-college

Op het moment vinden er grote veranderingen plaats in de constructie industrie, met als resultaat dat de rollen voor wegenbouw organisaties (cliënten) en aannemers veranderen. Ingenieursbureaus schuiven naar contracten op serviceniveau met lange garantieperiodes. Vandaar dat het van belang is voor aannemers om hun constructieproces te verbeteren en de kwaliteit te waarborgen.

Daarentegen, zoals bij veel domeinen binnen de bouw, zijn traditionele werkwijzen sterk gebaseerd op impliciete, praktisch opgebouwde kennis van de projectleiders en teams. Projectleiders kunnen impliciet leren op basis van hun ervaringen bij vorige projecten, maar dit is gebaseerd op beperkte observaties en data. Om een dieper inzicht te ontwikkelen in het bouwproces en om de proces- en kwaliteitscontrole te verbeteren, moet deze impliciete kennis expliciet gemaakt worden om een verandering in gang te zetten naar expliciete verbeteringen en leermethoden.

Het bouwproces wordt doorgaans nog steeds uitgevoerd zonder he gebruik van high-tech instrumenten om sleutelprocessen te volgen en er is weinig onderzoek uitgevoerd naar het systematisch in kaart brengen en het analyseren van de bouw processen. Aannemers weten niet expliciet wat er tijdens de bouw heeft plaatsgevonden en hoe de operaties uitgevoerd zijn, waardoor het nagenoeg onmogelijk is om te identificeren of er goed of slecht gehandeld is. In dit project worden nieuwe technologieën zoals differentiële GPS, laser line scanners en infrarood camera’s gebruikt om het asfalteerproces en het gedrag wat hierbij hoort expliciet te maken door innovatieve visualisaties.

De expliciete data en visualisaties helpen aannemers hun begrip te verbeteren van het asfalteerproces, waardoor de beheersing van het proces beter wordt. Het ondersteunt ook veranderen van impliciete kennis naar op ervaringen gebaseerde expliciete kennis. Tot slot, kan het onderzoek ook richting bieden aan andere domeinen van de bouw om dezelfde stappen te zetten om van de traditionele op ervaring gebaseerde impliciete kennis af te stappen.

Timeline

  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon
aspari_logo_transparant.png